Verditakst av næringseiendommer

Verditakst næringseiendom

Næringseiendommer blir verditaksert av takstingeniører som er sertifisert etter europeiske standarder.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du å bestille en av våre tjenester?
Bruk skjema under eller ta kontakt via e-post eller telefon.

Vi utarbeider verditakst av alle typer næringseiendommer.

  • Bygg
  • Tomter
  • Utbyggingsprosjekter

Lokal kjennskap til markedet og prisutvikling over lang tid, gir oss en god kunnskap om eiendomsverdier.

Næringseiendommer blir verditaksert av takstingeniører som har tilleggsutdanning innenfor disse feltene. Flere av våre takstingeniører har REV-sertifisering (Recognized European Valuer) som er det høyeste kvalitetsstempelet for verdi-vurderere i EU, og en bekreftelse på at den utførende part tilfredsstiller de samme krav som i resten av Europa.

Kompetanse- og sertifiseringskrav

Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne typen taksering. De er nedfelt i den europeiske sertifiseringsordningen REV baserer seg på EVS (European Valuation Standards) og er en internasjonal sertifisering for å verdsette næringseiendom, utarbeidet av den europeiske organisasjonen for verdivurderer, TEGoVA.

Den Europeiske sentralbanken har nå fastslått at de vil stille krav til at all verdivurdering av næringseiendom skal utføres i henhold til European Valuation Standars, EVS, også kjent som «The blue book». Det betyr blant annet at flere av Europas største banker nå må vurdere sin eksponering mot eiendom etter EVS. EVS skal også være den foretrukne standard i EU ved tvilstilfeller.

Takstene baseres blant annet på kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie. Ved verditaksering av næringseiendom er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn. Det utarbeides en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet. Forhåndstakst på næringseiendom gjøres etter de samme prinsipper som ved en verditakst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.

Ved verditakst av næringseiendommer, kan vi også tilby tilleggstjenester som tilstandsvurdering av tekniske installasjoner som blant annet elektro-, rør-, varme- og ventilasjonssystemer.

Visste du at:

  • Vi også kan utføre forenklede verdivurderinger dersom taksten kun skal benyttes i forbindelse med skatt/regnskap.
  • Vi også kan bidra med å vurdere leienivå på bygningsmassen/utearealer, evt. vurdere tiltak for å få høyere leie.

Flere tjenester

Bestillingsskjema
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Oppdragsadresse samme som din adresse?
Kort beskrivelse av ditt behov. Type eiendom/objekt, antall m² e.l.
Klikk eller dra filer til dette området for å laste opp Du kan last opp til 5 filer.
Last gjerne opp bilder, plantegninger e.l. som kan være relevante for oppdraget
Kryss av ønsket tjeneste