nestortakst collage

Nestor Takst - Bygg- og skadetaksering i Agder

Ledende fagmiljø innen taksering

Trenger du befaring?

Agder fylke utgjør kjerneområdet for våre tjenester, men vi strekker oss også ut til tilstøtende fylker. Med vårt kontor sentralt plassert i Kristiansand og på Stoa i Arendal, er vi strategisk plassert for å betjene et bredt geografisk område.

Vi spesialiserer oss på å sikre og taksere verdier, skader og eiendommer i samsvar med bransjens standarder og etiske retningslinjer. Dette omfatter en mangfoldig portefølje, fra private boliger til næringseiendommer og landbrukseiendommer.

Nestor takst har lang og solid erfaring med trykktesting/luftlekkasjemåling av store og/eller kompliserte bygninger

illustrajoner takst team_Eiendomsforvaltning 2

Kontakt oss

Telefon: 38 11 11 45
E-post: post@nestortakst.no

Våre kontorer:

Ægirsvei 10
4632 Kristiansand

Sørvannsveien 1
4848 Arendal