Takstnett

Takstnett norgeskart_med ekstra elementer-01-04

Nestor Takst er en av grunnleggerne til kjedesamarbeidet Takstnett. Takstnett er Norges største nettverk av profesjonelle takstingeniører.

Kjeden består av håndplukkede, høyt kvalifiserte takstforetak med mange års eksistens og erfaring. Medlemmene er jevnt fordelt i hele Norge .

Se vår profil på Takstnett

Ved raskt å kunne flytte på takstmenn gjør Takstnett oss i stand til å påta oss enda større oppgaver, med enda større vanskelighetsgrad enn vi ville klart alene. Videre utnytter vi den brede spisskompetansen som kjedesamarbeidet gir oss. Til det beste for kundene våre

Takstnett er et formelt og gjensidig forpliktende samarbeid mellom de ulike medlemsforetakene.

Det betyr at:

  • Vi leverer takseringstjenester over hele landet.
  • Du som kunde får tilgang til hele Takstnett sin kapasitet i den regionen du trenger.
  • Vi har lang erfaring og kompetanse innenfor taksering av eiendom, verdi og skade.
  • Vi har høy, spiss og bred kompetanse innen takseringsfaget.
  • Takstnett flytter nødvendig kompetanse og kapasitet ved behov, spesielt ved store hendelser/naturskader eller nasjonale anbud.
  • Vi har rammeavtaler med nasjonale forsikringsselskap og andre nasjonale aktører.
  • Du kan uansett velge det takstfirmaet, eller den takstmannen du er vant til eller ønsker for å løse din oppgave.

Sammen for økt trygghet, kapasitet og kompetanse!